Luteranie Żary

Powiększ z nami swoją wiarę

Niedzielna modlitwa

Zapraszamy do codziennej modlitwy.

O nas

Dowiedz się więcej o duchownych z naszej parafii.

Wielki Post

October 29, 2018: Pellentesque Ipsum Id Orci Dapibus.

Nasza misja i wizja

Naszym celem jest połączenie wierzących z Bogiem

Kościół, w Dniu Pokuty i Modlitwy czyli w środę popielcową, rozpoczyna Czas Pasyjny (w katolicyzmie: Wielki Post). Nazwa Czasu Pasyjnego jest zapożyczona od słowa pasja, oznaczającego mękę, cierpienie Jezusa Chrystusa, Głowy i Pana Kościoła.

Czas pasyjny – podobnie jak wcześniej Adwent – jest okresem wewnętrznego wyciszenia, duchowej refleksji, odsunięcia od siebie absorbujących spraw zewnętrznych.

Jest to czas pokuty, rozumianej jako pamiętanie, powrót do Boga i Jego Słowa, do społeczności Kościoła – poprzez spowiedź i sakrament Komunii Świętej.

Bogaci w wierze

Wiara, w której udziela się Bóg, to skarbnica prawd i tajemnic. Pewne z tych prawd kształtują nasze życie, pewne nas ciekawią, inne nas zadziwiają czy niepokoją. 

Razem jest piękniej

Rodzina i Bóg to klucz do szczęśliwego i pełnowartościowego życia odkrywaj słowo Boże razem z dziećmi.

Masz pytania lub chciałbym porozmawiać na tematy dotyczące wiary lub naszego kościoła?

Napisz do nas wiadomość!