Luteranie Żary

Powiększ z nami swoją wiarę

Bądź w kontakcie z Bogiem

Wiara, w której udziela się Bóg, to skarbnica prawd i tajemnic. Pewne z tych prawd kształtują nasze życie, pewne nas ciekawią, inne nas zadziwiają czy niepokoją. Do wielu z nich dochodzimy na drogach naszego doświadczenia, niektóre nagle niejako pojawiają się w naszym życiu i nas zaskakują, pewne traktujemy po macoszemu, inne niejako przebłyskują, prześwitują by podtrzymać naszą nadzieję i miłość. Prawdą, która często nas onieśmiela, wprawia w zakłopotanie, uspokaja, czy też cieszy i zadziwia, jest prawda o obecności Boga w nas. Bóg nas stworzył, ale nie tylko nas „uczynił”, powołał do istnienia, ale jest w nas obecny.