Luteranie Żary

Powiększ z nami swoją wiarę

Czas modlitwy

Wielokrotnie wspominamy wyznanie złożone przez Reformatora na Sejmie w Wormacji, 18 kwietnia 1521 roku, przed cesarzem, biskupami i książętami. W przeddzień tego pamiętnego wydarzenia zażądano od Lutra, aby porzucił swoje przekonania i zagrożono mu banicją. Luter poprosił o jeden dzień do namysłu. Noc spędził na modlitwie. Mieszkaniec sąsiedniego pokoju następnego dnia rano powiedział do innych zaproszonych gości sejmowych o nocnej modlitwie Marcina Lutra: “Pomóż, Boże miły, jakaż była to modlitwa”. Luter stanął tego dnia przed Sejmem i kiedy zażądano odrzucenia jego poglądów, powiedział: “Jeżeli nie zostanę przekonany na podstawie świadectwa Pisma Świętego, nie mogę odrzucić swoich pism, Moje sumienie jest pokonane i uwięzione w Słowie Bożym”.