Nie ulega wątpliwości fakt, że człowiek jest obecnie najdoskonalszym gatunkiem zamieszkującym naszą planetę – gatunkiem, który w toku ewolucji potrafił ją sobie podporządkować i stać się naczelnym wśród istot żywych występujących na Ziemi. Swoją dominację zawdzięczamy przede wszystkim rozwiniętej inteligencji – to mózg stał się naszą najdoskonalszą bronią, która pozwoliła zapanować nad światem zwierząt. Wyjątkowość człowieka polega jednak przede wszystkim na jego dualnej osobowości – prócz ciała posiadamy też duszę (czy też wyobraźnię, osobowość, duchową energię – jak kto woli).

To sprawia, że nieustannie się doskonalimy, wciąż nabywamy nowych umiejętności, uczymy się na własnych błędach, potrafimy dostosowywać się do zaistniałej sytuacji. Historia pokazuje, że granica ludzkich możliwości jeszcze nie została osiągnięta, jako gatunek wciąż ewoluujemy, nie tyle pod kątem ciała ile umysłu, bo to właśnie on jest naszym największym skarbem, fenomenem będącym po dziś dzień prawdziwą zagadką dla nas samych – sami nie wiemy na jak wiele jeszcze nas stać, przekonujemy się o tym poprzez doświadczenie, poprzez naukę. Kto wie – być może granica naszych możliwości jest tylko wytworem naszej wyobraźni, a człowiek jest doskonalszy niż sam potrafi to sobie wyobrazić…