Na chwilę obecną w układzie okresowym znajduje się 115 pierwiastków. Aż 91 z nich to metale. Pierwiastki, które są metalami bardzo dobrze przewodzą elektryczność i ciepło, są nieprzezroczyste, mają charakterystyczny połysk. Mogą mieć bardzo różną gęstość. W zależności od gęstości zostały podzielone na metale ciężkie (zaliczamy do nich między innymi miedź, cynk, ołów) i lekkie, których ciężar właściwy nie przekracza 4,5 g/cm3. Za wyjątkiem rtęci wszystkie metale w temperaturze pokojowej mają stały stan skupienia.

Trudno nam sobie wyobrazić codzienne funkcjonowanie bez przedmiotów wykonanych z metali. Wiele z nich wykonywanych jest dzięki procesowi technologicznemu o nazwie odlewnictwo. Proces ten polega na wytwarzaniu metalowych przedmiotów metodą napełniania ciekłym metalem specjalnie przygotowanych form odlewniczych. Do form tych mogą zostać wlane bardzo różne rodzaje metali. Stąd też odlewnictwo dzieli się na:

 • odlewnictwo metali nieżelaznych lekkich;
 • metali nieżelaznych ciężkich;
 • odlewnictwo staliwa;
 • odlewnictwo żeliwa.

Odlewanie metali odbywa się w kilku etapach. Składają się na nie następujące procesy:

 • zalanie formy odlewniczej ciekłym metalem;
 • krzepnięcie metalu;
 • wyjmowanie odlewu z formy odlewniczej.

Technologia odlewania metali może odbywać się jedną z następujących metod:

 • kokilową;
 • ciągłą;
 • odśrodkową;
 • ciśnieniową.

Metoda kokilowa

Odlewanie metali metodą kokilową przeprowadza się z wykorzystaniem tak zwanych kokili, czy trwałych form. Odlewy otrzymane tą metodą wyróżniają się bardzo dobrą jakością. Są niezwykle dokładne, ich powierzchnia jest w znikomym stopniu chropowata, a ich obróbka cieplna zajmuje bardzo mało czasu. Metodę kokilową stosuje się głównie do wykonywania odlewów ze stopów metali nieżelaznych. Metodę kokilową stosuje się do wykonywania dużych ilości małych i średniej wielkości odlewów.

Metoda ciągła

Po raz pierwszy została zastosowana w latach sześćdziesiątych minionego wieku. Proces odlewania metali, zgodnie z nazwą, odbywa się w sposób ciągły. Proces wykonywania odlewów tą metodą wykorzystywany jest najczęściej do wykonywania odlewów ze stali. Na etapie produkcji stal podgrzewa się do temperatury przekraczającej 1500 stopni Celsjusza. Podgrzana stal jest następnie przelewana do form, w których krzepnie przyjmując kształt formy. Po zastygnięciu odlew jest stopniowo wysuwany z formy. Jego dalsza obróbka odbywa się w walcowni.

Metoda ciśnieniowa

Wykorzystywana jest do otrzymywania gotowych wyrobów metalowych. Stosuje się ją najczęściej do wykonywania odlewów z miedzi, cynku, aluminium, magnezu.

 

Odlewanie metali z firmą Nitrid: http://nitrid.eu/852/technologie-odlewania-aluminium-i-innych-metali/